108 – Kevser

       Kevser suresi, Mekke döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “bereket” anlamına gelen “Kevser” kelimesinden almıştır. Hazreti Peygambere dünyada verilen ve âhirette verilecek olan nimetlerden bahsedilen sûrede; sadece Rabbine ibadet etmesi ve dik durarak kimseye boyun eğmemesi emrediliyor. Ona düşmanlık edenlerin ve ondan nefret edenlerin her türlü iyilik ve güzellikten tamamen kopacakları bildiriliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. (Ey Peygamber!) Biz, sana Kevser’i (iyilik, bereket, mutluluk, güzellik gibi bol nimet) verdik.
       2. O halde, yalnız Rabbine ibadet et ve dik dur (kimseye boyun eğme)!
       3. Gerçek şu ki; senden uzak duran, nefret eden (her türlü iyilik ve güzellikten) tamamen kopmuştur.