82 – İnfitar

       İnfitar suresi, Mekke döneminde inmiş olup 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “yarılmak” anlamına gelen “İnfitar” kelimesinden almıştır. Sûrede kıyamet olayları tasvir edilerek göğün yarılacağı, yıldızların dökülüp saçılacağı, denizlerin kaynayıp birbirine karışacağı, mezarların içindeki çürümüş, toz toprak olmuş ölü bedenlerin yeniden diriltileceği belirtiliyor. İnsana; “Ey insan! Seni ihsanı bol olan Rabbine karşı yanıltan nedir?” sorusunun yöneltildiği sûrede şükretmeyen insana kendisini en güzel şekilde yaratan rabbine karşı sorumlulukları hatırlatılıyor. Sûrede inkârcıların yalanlamalarına dikkat çekilerek âhiret sorumluluğu üzerinde duruluyor ve kaydedici meleklerin kişinin yaptıklarının hepsini kaydettiği ve bu kayıtlar neticesinde iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gidecekleri ifade ediliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Gök, çatlayıp yarıldığı,
       2. Yıldızlar dökülüp saçıldığı,
       3. Denizler kaynayıp birbirine karıştığı,
       4. Kabirlerin içi boşaltıldığı zaman,
       5. Herkes (dünyada) yaptığı ve (yapmak zorunda olup da) yapmadığı şeyleri bilecektir.
       6. Ey insan! İhsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?
       7. O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.
       8. Dilediği biçimde sana şekil verdi. Bkz. 40/64, 65/3, 95/4
       9. Olacak şey değil! (Bütün bunlara şükretmediğiniz gibi) hesap gününü de inkâr ediyorsunuz.
       10. Hâlbuki üzerinizde sizi gözleyen/takip eden kaydediciler vardır.
       11. Kaliteli bir şekilde kaydeden ve (kaydettiklerini) koruyan (melekler) vardır.
       12. Onlar yaptığınız her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilirler/kaydederler. Bkz. 6/61, 50/17-18
       13. Sorumluluk bilinciyle yaşayanlar muhakkak ki bol nimetlere kavuşacaklar.
       14. Kötüler de cehennemi boylayacaklar.
       15. Onlar (o inkâr ettikleri) hesap günü oraya gireceklerdir.
       16. Artık onlar, oradan asla kurtulamazlar.
       17. Hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin?
       18. Evet, bilir misin nedir o hesap günü?
       19. O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O gün bütün yetkiler sadece Allah’a aittir.

       Hangi cemaatten, hangi tarikattan, hangi koldan, hangi ırktan, hangi soydan, hangi ülkeden, hangi ümmetten, hangi milletten, hangi toplumdan, hangi aileden olursan ol ahirette yalnızsın! Orada genetik test yok, DNA yok, biyolojik yakınlık yok, soy sop yok; sadece sen varsın. Yaşadıklarınla baş başasın! Ve hak ettiğini yaşayacaksın! “Onların hepsi kıyamet günü O’na tek başına gelecek.” (Meryem, 19/95)