100 – Adiyat

       Âdiyât suresi, Mekke döneminde inmiş olup 11 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “soluk soluğa koşanlar” anlamına gelen “Âdiyât” kelimesinden almıştır. Hakka karşı direnenlerin lânetlendiği sûrede insanın mala düşkünlüğü ve vefasızlığı anlatılıyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Yazıklar olsun (Hakka karşı direnmek için) soluk soluğa süratle koşanlara,
       2. Öfkeyle etrafı ateşe verenlere,

       “Öfke ateşiyle etrafı tutuşturmak”; araştırma yapmadan, sağduyulu düşünmeden, istişare etmeden, kararın doğru ve adil olup olmadığına bakmadan, toplumun refahını, düzenini, sağlığını dikkate almadan, egoyu, bencilliği, ihtirası, öfkeyi, çıkarı aklın ve vicdanın önüne geçirerek fesadı, haksızlığı, bağnazlığı yaymaktır, bir bomba ile binlerce masum insanı öldürmektir, zorla insanların özgürlüklerini ellerinden almaktır, güç kullanarak toplumu hayatından bezdirmektir, kin ve nefretle bir topluma zulmetmektir, çıkar için ülkeleri işgal etmektir, masumların samimi duygularını yok etmektir, evleri, binaları yıkmaktır, ocakları yakmaktır, söndrmektir.

       3. Kin ve öfke ile sabahlara kadar kıvrananlara,
       4. Tozu dumana katarak anafor oluşturanlara,
       5. Bir bütün olarak toplumun içine dalanlara ki;
       6. Gerçekten (bu tip) insan(lar) Rab(ler)ine karşı çok nankördür.
       7. Üstelik insanın kendisi de buna şahittir.
       8. Zira o, servet hırsına kapılmıştır.
       9. Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı
       10. Ve içlerinde gizledikleri her şey ortaya konduğu zaman,
       11. İşte o gün Rableri, onların yaptıklarını kendilerine bir bir bildirecektir.