111 – Tebbet

       Tebbet suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “kurusun/kahrolsun” anlamına gelen “Tebbet” kelimesinden almıştır. Sûrede Hz. Peygamberin, amcası Ebû Leheb ve karısı yeğenlerine karşı düşmanca tavır ve davranışlarından dolayı lanetleniyor. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu tasvir ediliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Ebu Leheb’in çifte gücü kahrolsun. Zaten kahroldu-kahrolacak!

       Ayette geçen “Ebu Leheb’in çifte gücü” nden, bir sonraki ayette de görüldüğü gibi onun dünyalık serveti, malı ve parası kastedilmektedir. “Yed” kelimesi Bakara 2/87, 253, Mâide 4/64, Fetih 48/10 ve Kur’an’ın daha pek çok yerinde “güç/kuvvet” anlamında kullanıldığı gibi burada da “güç” anlamında kullanılmıştır.

       2. Serveti de kazandığı (parası) da ona bir fayda sağlamayacak!
       3. O yakın bir zamanda alevli bir ateşe atılacaktır.
       4. (Peygambere eziyet ederken kocasına destek veren) karısı da odun hamalı olarak (oraya girecektir).
       5. Üstelik boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde