102 – Tekasür

Tekâsür suresi, Mekke döneminde inmiş olup 8 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “çoğaltma tutkusu” anlamına gelen “Tekâsür” kelimesinden almıştır. İnsanın aldatıcı dünya hayatıyla ilgilenmesinden ve dünya malına olan düşkünlüğünden bahsedilen sûrede, insanın elindeki bolluklarla ve evlatlarla övünmesi yerine iyi ve sâlih amel işlemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Mal mülk ve evladın çokluğuyla övünmek sizi oyalayıp durdu.
  2. Öyle ki mezarlıklara varıncaya kadar onlarla övünüyorsunuz.
  3. Hayır! (Bunun doğru olmadığını) yakında göreceksiniz!
  4. Evet, evet! Siz, (bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu) yakında bileceksiniz!
  5. İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Eğer siz bu övünmenin neye mal olduğunu tam kavramış olsaydınız (böyle yapmaz, mal mülk ve evlat gibi dünyalıklarla övünmezdiniz).
  6. Elbette ki (siz bu yersiz övünmelerinizden dolayı) dünyayı cehenneme çevirdiğinizi göreceksiniz!
  7. Daha sonra, onu kendi gözlerinizle kesin olarak (ahirette) göreceksiniz!
  8. Nihayet o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz!