86 – Tarık

       Tarık suresi, Mekke döneminde inmiş olup 17 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “delip geçen yıldız” anlamına gelen “Tarık” kelimesinden almıştır. Göğe ve Tarık Yıldızına yapılan yeminle başlayan sûrede insanın bir damla basit sudan yaratıldığı, yapıp ettiği her şeyin kaydedildiği, hiç yoktan nasıl yaratıldıysa öldükten sonra da öylece diriltileceği, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an mesajının ehemmiyeti ve ilahi mesajı engellemek için inkârcıların kurdukları tuzakların bozularak mutlaka boşa çıkarılacağı işlenmektedir.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Göğe ve Târık’a yemin olsun!
       2. Târık’ın ne olduğunu bilir misin sen?
       3. O ışıklar saçarak karanlığı delip geçen bir yıldızdır (Ona yemin olsun ki;).
       4. Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir kimse yoktur. Bkz. 82/10-11
       5. Artık insanoğlu neden yaratıldığına bir baksın!
       6. O, (üreme organından rahme atılan) basit bir su damlacığından yaratılmıştır.
       7. O, (erkeğin) bel kemiği ile (kadının) göğüs kemikleri arasından sıçrayarak çıkan (spermalı bir sudur).
       8. (İnsanı bu şekilde yaratan) elbette onu (ölümünden sonra) yeniden diriltmeye de kadirdir.
       9. Bütün sırların ortaya döküleceği o kıyamet günü,
       10. Artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.
       11. (Halden hale giren ve topladığı buharı yağmura) dönüştüren göğe
       12. Ve (nebat bitirmek için) yarılan/çatlayan yeryüzüne andolsun ki;
       13. Muhakkak, bu (Kur’an) doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür.
       14. O, boş ve anlamsız bir lakırdı değildir.
       15. Elbette o (Kur’an’ı kabule yanaşmaya)nlar, onu engellemek için tuzak üstüne tuzak kuruyorlar.
       16. Ben de onların tuzaklarını bozarak bütün planlarını boşa çıkarıyorum.
       17. Onun için, sen o inkârcılara biraz daha mühlet ver, onları kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecektir).