110 – Nasr

       Nasr suresi, Medine döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “yardım” anlamına gelen “Nasr” kelimesinden almıştır. Allah’ın Hz. Peygambere zaferi ve fethi müjdelediği ve insanların bu zaferden sonra bölük bölük İslam’a gireceğinin müjdesini verdiği bir sûredir.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. (Ey Peygamber!) Allah’ın (vadettiği) zafer ve fetih (Mekke’nin fethi) gerçekleştiği zaman,
       2. Ve insanları, Allah’ın dinine (İslâm’a) bölükler halinde girerlerken gördüğün zaman,
       3. Rabbinin sınırsız şanını yücelt! O’na hamd et ve O’ndan bağışlanma dile! Zira O, her zaman tevbe eden kullarını bağışlayandır.