106 – Kureyş

       Kureyş suresi, Mekke döneminde inmiş olup 4 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “Kureyş” kelimesinden almıştır. Kureyş, Hz. Muhammed’in mensup olduğu kabilenin adıdır. Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan ve zenginliklerden bahsedilen sûrede Allah’a kulluk etmenin ve verdiği nimetlere şükretmenin önemine dikkat çekiliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. (Rabbin,) Kâbe’yi koruduğu için Kureyş Kabilesine birtakım imkânlar lütfetmiş,
       2. Böylece onların Kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları ticari seferleri (Allah’ın yardımıyla) güven içinde devam etmiştir.
       3. O halde onlar şu evin (Kâbe’nin) Rabbini layıkıyla tanıyıp O’na kulluk etsinler!
       4. O Rab ki, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır.

       Mekke’nin en güçlü ve en itibarlı kabilesi Kureyşlilerdi. Onlara, Kâbe’ye verdikleri hizmetleri yüzünden bu imtiyazları nasip eden Allah, putlara tapmamaları için verdiği nimetleri hatırlatıyor. Ve bundan sonra da güvende olmaları için kulluğa çağırıyor.