114 – Nas

       Nas suresi, Medine döneminde inmiş olup 6 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “insan” anlamına gelen “Nas” kelimesinden almıştır.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım,
       2. İnsanların Sahibine (sığınırım),
       3. İnsanların (tek ve gerçek) İlahına (sığınırım),
       4. Sincice fısıldayan vesvesecinin şerrinden
       5. O ki, insanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldar.
       6. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen varlıkların bütün ayartmalarından (Allah’a sığınırım).”

       Felak ve Nas Surelerinde, Hz. Allah kullarının kendisine sığınmaları gerektiğini vurguluyor. Bu surelerin ikisine birlikte “iki koruyucu” anlamına gelen “muavvizeteyn” denmektedir. Bu iki surede Allah, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç ve zararlı şeylerden, insanların hasedinden ve kötülüklerinden, cin ve şeytanın sataşmalarından, kötü dürtülerinden kendisine sığınmayı emretmiştir.