112 – İhlas

       İhlâs sûresi, Mekke döneminde inmiş olup 4 ayettir. “İhlâs” samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Sûrede Allah’ın hiçbir ortağının olmadığı, hiçbir şeyin ona benzemediği, her şeyin O’na muhtaç olduğu ve O’nun hiçbir şeye muhtaç olmadığı bildiriliyor. Sûrede anlatıldığı gibi Allah’a inanan ve tevhit inancını tam olarak benimseyen kişi ihlâslı bir mü’min olacağı için sûreye bu ad verilmiştir.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. De ki: O Allah tektir.
       2. Allah Samed’dir (Herşey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Öncesizdir ve Sonrasızdır, bütün evrenin asıl Sebebidir).
       3. O’ndan çocuk olmamıştır (kimsenin babası değildir), kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu da değildir).
       4. Hiçbir şey, (hiçbir konuda) O’na denk (ve benzer) değildir.