99 – Zilzal

       Zilzal suresi, Medine döneminde inmiş olup 8 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “sarsıntı/deprem” anlamına gelen “Zilzal” kelimesinden almıştır. Şiddetli bir sarsıntıyla gerçekleşecek olan kıyametin kopmasının işlendiği sûrede kıyametten sonra insanların yeniden dirileceği ve dünya hayatında zerre ağırlığınca hayır işleyenlerin âhirette karşılığını alacağı ve zerre ağırlığınca kötülük yapanların da mutlaka bedelini ödeyeceği anlatılıyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Yeryüzü, şiddetli sarsıntı ile sarsıldığı,
       2. İçindekileri dışarıya fırlatıp attığı,
       3. Ve insan: “Ne oluyor bu dünyaya?” dediği zaman.
       4-5. İşte o gün (yeryüzü), Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri (olup biten her şeyi) anlatacaktır.

       “Yeryüzünün, olup bitenleri haber vermesi” mecazi bir ifade olup, her insanın, yeryüzünde neler işlediklerinin ortaya çıkarılarak yüzleştirilmesi demektir. Yani “şu tarihte, yeryüzünün şöyle bir yerinde şunu işlediniz” denmesidir. Yeryüzünün dile gelmesiyle, insan uzuvlarının konuşması muhteva bakımından aynı şeydir. Bu ifadelerden anlıyoruz ki; insanın dünyada yaşadıkları bir film olarak ahirette karşısına çıkacaktır.

       6. İşte o dehşet günü bütün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere darmadağın bir halde ortaya çıkacaktır.
       7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse, onun mükâfatını alacak.
       8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa, onun karşılığını/cezasını görecektir.