84 – İnşikak

       İnşikak suresi, Mekke döneminde inmiş olup 25 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “İkiye ayrılma, Çatlama, Yarılma” anlamına gelen “İnşikak” kelimesinden almıştır. Sûrede bazı kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz hale getirileceği ve yerin içindeki her şeyi dışarı atacağı bildiriliyor. Sûrede insana; “Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp didinerek ömrünü tüketeceksin! Sonunda (bütün yaptıklarında) O’na kavuşacaksın.” hitabı yapılarak dünyada iken yaptığı işlerin kaydedildiği defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağı ve yakınlarına sevinçle dönecekleri, defterleri arka taraflarından verilenlerin ise yok olmayı isteyecekleri ve çılgın alevli cehenneme atılacakları bildiriliyor. Akşamın alaca karanlığına, geceye ve aya yemin edilerek insanların halden hale geçecekleri anlatılan sûrede insanların neden iman etmediği, Kur’an okunduğu zaman Allah’ın mesajı karşısında teslimiyet gösterip neden saygı ile secdeye kapanmadığı soruluyor ve onu yalanlayanlar için acı bir azap, inananlar için ise kesintisiz bir mükâfat olduğu ifade ediliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Gök yarıldığında,
       2. O’na yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde,
       3. Yer de dümdüz olduğunda,
       4. (Yeryüzü) içindekileri fırlatıp attığında
       5. Ona yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde,
       6. Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp didinerek ömrünü tüketeceksin! Sonunda (bütün yaptıklarında) O’na kavuşacaksın.

       Yani insan zahmetli ve meşakkatli bir çaba ile Rabbine doğru yol almaktadır. Bu yolun bittiği yerde yeniden dirilişle asıl hayat başlayacaktır. İşte bu hayatın başladığı yerde her şey değişecek. Bir kısım insan dünyanın zorluğuna razı olarak geri dönmek isteyecek ama buna fırsat verilmeyecek. Bir kısım insan da öylesine güzel nimetlere erişecek ve öylesine muazzam bir ortama kavuşacak ki, bir çırpıda dünyayı ve dünyada yaşadıklarını unutacağı ifade ediliyor.

       7. O zaman kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse,
       8. O (hiçbir zorlukla karşılaşmadan) pek kolayca hesabını verecek,
       9. Ve (cennetteki) yakınlarına sevinç içinde dönecektir.
       10. Fakat kime de kitabı (amel defteri) arka tarafından verilirse,
       11. (O da) derhal yok olmayı isteyecek,
       12. (Fakat istese de olmayacak ve derhal) çılgın alevli ateşe atılacaktır.
       13. Hâlbuki o, (dünyada) yandaşlarının yanında iken pek sevinçliydi.
       14. Çünkü o Rabbinin huzuruna hiç dönmeyeceğini sanıyordu.
       15. Oysa gerçek öyle değildi. Rabbi onu(n yaptıklarını çok iyi) görüyordu.
       16. Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Akşamın alaca karanlığına,
       17. Geceye ve gecenin içinde barındırdığına,
       18. Dolunay halindeki Ay’a yemin ederim ki,
       19. Muhakkak siz biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz.

       Bu âyet insan hayatının farklı devrelerine işaret etmektedir. Yani “anne rahminde belli aşamalardan geçerek beden elbisesi giyeceksiniz; doğumla dünyaya gelerek orada gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik gibi merhalelerden geçeceksiniz; ölümle âhirete ulaşacak ve orada da hesap verme ve dünyada yaşadıklarınıza göre değerlendirme gibi safhalardan geçeceksiniz.”

       20. Böyleyken onlara ne oluyor da hâlâ iman etmiyorlar?
       21. Ve kendilerine Kur’an okunduğu zaman (Allah’ın mesajı karşısında) teslimiyet gösterip saygı ile boyun eğmiyorlar?
       22. Tersine, inkârcılar (Kur’an’ı) inkâr ediyorlar.
       23. Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
       24. Artık sen onları elem dolu bir azapla müjdele!
       25. Ancak, iman edip faydalı ve güzel işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.