103 – Asr

       Asr suresi, Mekke döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “zaman/çağ/ikindi vakti” anlamlarına gelen “Asr” kelimesinden almıştır. İnsanın Allah’a katıksız ve samimi bir şekilde iman etmesi gerektiği anlatılan sûrede insanın Allah’tan uzak kaldığı taktirde ziyanda olduğu, ancak sâlih amel işleyerek, hakkı ve adaleti yaşayarak ve tavsiye ederek ziyana uğramayacağı ifade ediliyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Asra (akıp giden zamana) yemin olsun ki,
       2. (Kendine zulmeden) insan gerçekten ziyandadır.

       İnsan, Allah’tan gelen ve dünya misafirhanesinde Allah için kısa bir müddet bekletildikten sonra yine Allah’a döndürülen bir varlıktır. Onun bu gezegene geliş amacı; Allah’ı ve kendini tanımak ve Allah’la nasıl birliktelik kuracağını anlamak, bu âlemde bazı sınavlardan geçerek kemale ermek ve fıtratına uygun erdemli bir hayat sergileyerek cennete varis olmaktır. İnsan, imanla güvene ve teslimiyete kavuşmadıkça, kin, nefret ve ihtiraslarını yenip yaratılış safiyetine dönmedikçe, zorluklara karşı sabır göstermedikçe, metaneti, mücadeleyi devreye sokmadıkça, âhiretteki nimetleri gözardı ederek geçici nimetlerle dünyevileştikçe, Allah’ın yerine şeytanla ve şeytânî hislerle hareket ettiği müddetçe ziyandadır.

       3. Ancak iman edip sâlih amel işleyenler, birbirlerine hakkı, adaleti, iyiliği tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı öğütleyenler zarara ve ziyana uğramayacaklardır.