105 – Fil

       Fil suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâkinden bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede Allah’ın Ebrehe’yi ve ordusunu nasıl helâk ettiği anlatılıyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. (Ey Resul! Kâbe’yi yıkmak için) fillerle gelen orduya Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
       2. Rabbin onların kötü planlarını başlarına geçirmedi mi?
       3. Onların üzerine, sürü sürü uçan varlıklar gönderdi.
       4. Bunlar onlara pişkin balçıktan taşlar atıyorlardı.
       5. Ve nihayet (senin Rabbin, bu atılan taşlarla) onları yenil(erek delik deşik edil)miş ekin yaprakları haline getirdi.