Hz.Muhammed, aldığı vahiy ile önce kalpleri, sonra da Kabe’yi putlardan temizledi.Bugün aynı sünneti icra ederek kalplerdeki putları Kur’an’la temizlemeye çalışanlar maalesef Hz. Muhammed ( Sünnet) düşmanı ilan ediliyor.

Eğer, Hayat bize hergün yeni birşey öğretmiyorsa, yaşadığımızın bir anlamı yoktur.