Müslümanlarda eksen kayması

Kur’an Allah’ın bize gönderdiği bir “Hatıra Kitabı” değildir. O bir “Hayat Kitabı” dır ve yaşam mutlaka onunla hayata dönüştürülmelidir.
Hiçbir şey lafla olmuyor da dini yaşam nasıl lafla olabiliyor?
Tanımadığınız insanla ortaklık kuramıyorsunuz da, tanmadığınız Kur’an la nasıl hayat bulacaksınız?
Hiçbir şey insanı Kur’an kadar koruyamaz. Çünkü onun geliş gayesi insanı korumaktır, kollamaktır.
Onun için toplumu sapma, buhran ve çöküntülerden kurtaracak olan tek aktif kuver Kur’an dır.
Huzurun kaynağı Kur’an dır. İnsan ancak Kur’an la yaşarsa huzur bulur. Zira insanın ne ile huzur bulacağını Allah’tan başka daha iyi bilen olamaz. Çünkü insanı yaratan O’dur.
Arzularına tutsak olan insanlar, 80 yıllık hayatlarını, isteklerini kurban ederler. Oysa onlar bu gezegene kurban olmaya değil halife olmaya gelmişlerdir.
Hayatında Kur’an bulunmayan insanı öldükten sonra Kur’an la kurtaramazsınız.
İnsan marka bir varlıktır. Onun hayatı, ancak yaratıcısının rehberliğine inşa edebilir.
Kur’an, muhatabının kabrini değil, hayatını aydınlatmak için inmiştir.

Bu eseri satın almak isterseniz www.alsenindeolsun.com sitesinden temin edebilirsiniz.